Tech

Ny medlem i Voodoo 2 klanen

Britek Electronics har også meldt seg på i Voodoo 2 racet med sin nye Viewtop 3D Vulcan 2 "Game Accellerator". Kortet er identisk med Voodoo 2 kortene som kommer fra Creative Labs og Diamond og har dermed den samme 3D-ytelsen som disse.

15. oktober 1998 - 16.18

Navnet Vulcan 2 bringer tankene til romkrig og science fiction. Det er da også meningen, siden Briteks Vulcan 2 - som sine artsfrender fra andre leverandører - er helt og holden myntet på multimedia og 3D-applikasjoner. Med andre ord - spill. Pakningen inneholder imidlertid ingen spilltitler. Brukeren overlates derfor til sine egne lyster og de ekstra kostnadene spillanskaffelsene medfører. At spill ikke leveres med i prisen for kortet er imidlertid ikke spesielt for Britek, men er vanlig for skjermkort i den høyere prisklassen. Og Vulcan 2 koster sine drøye to tusen kroner pluss mva. En pris brukeren må betale i tillegg til det han allerede har spandert på sitt standard skjermkort. For Vulcan 2, og de øvrige Voodoo 2-kortene, er beregnet til å brukes sammen med det skjermkortet du allerede har installert i PCen. En liten kabel forbinder de to kortene og skjermen tilsluttes Voodoo-kortet. Installasjonen av driveren kan for noen kanskje by på litt ekstra hodebry. Etter at kortet er installert fysisk, vil det automatisk bli detektert av Windows 95 ved oppstart. Brukeren blir anmodet om å sette inn driverdisken (en CD). Om den riktige stien til Voodoo-driveren ikke oppgis (les håndboken), vil Windows overlate til brukeren å installere driveren senere. Pass derfor på at du oppgir riktig sti med én gang (X:\voodoo\vulcan2\win95 - X: erstattes med bokstaven for CD-ROM stasjonen). Full RAM-bestykning Blir det nødvendig med en etterinstallasjon, gjøres dette ved å gå inn i Kontrollpanelet, velge ikonet Tilføye ny maskinvare, og (via Jeg vil selv velge Â…) klikke på 3D Akselleratorer og Har driverdisk. Dette er den vanlige metoden for installasjon av ny maskinvare når installasjon ikke skjer med et eget Setup eller Install-program, men hvor installasjonen i stedet overlates til Windows 95 ved hjelp av .inf-fil. Vulcan 2 leveres med full hukommelsesbestykning - 12 MB. Fire av disse brukes for rammebufferen videobufferen), mens resten (8 MB) er avsatt for 3D teksturering (også kalt Z-hukommelse). Britek-kortet fungerte problemfritt og ga (som ventet) den svevende følelsen man får når 3D-grafikk "flyter". Den målte 3D-ytelsen (med en PII/266 MHz PC) var i klasse med det vi oppnådde med Creatives 3D Voodoo Blaster 2. Resultatet ble en 3D WinBench på 594 , mens verdien for 3D Blaster var 591 i samme maskin. Viewtop 3D Vulcan 2 Pris kr. 2.190 pluss mva EET AS, 0621 Oslo, tlf.: 22 74 25 00Navnet Vulcan 2 bringer tankene til romkrig og science fiction. Det er da også meningen, siden Briteks Vulcan 2 - som sine artsfrender fra andre leverandører - er helt og holden myntet på multimedia og 3D-applikasjoner. Med andre ord - spill. Pakningen inneholder imidlertid ingen spilltitler. Brukeren overlates derfor til sine egne lyster og de ekstra kostnadene spillanskaffelsene medfører. At spill ikke leveres med i prisen for kortet er imidlertid ikke spesielt for Britek, men er vanlig for skjermkort i den høyere prisklassen. Og Vulcan 2 koster sine drøye to tusen kroner pluss mva. En pris brukeren må betale i tillegg til det han allerede har spandert på sitt standard skjermkort. For Vulcan 2, og de øvrige Voodoo 2-kortene, er beregnet til å brukes sammen med det skjermkortet du allerede har installert i PCen. En liten kabel forbinder de to kortene og skjermen tilsluttes Voodoo-kortet. Installasjonen av driveren kan for noen kanskje by på litt ekstra hodebry. Etter at kortet er installert fysisk, vil det automatisk bli detektert av Windows 95 ved oppstart. Brukeren blir anmodet om å sette inn driverdisken (en CD). Om den riktige stien til Voodoo-driveren ikke oppgis (les håndboken), vil Windows overlate til brukeren å installere driveren senere. Pass derfor på at du oppgir riktig sti med én gang (X:\voodoo\vulcan2\win95 - X: erstattes med bokstaven for CD-ROM stasjonen). Full RAM-bestykning Blir det nødvendig med en etterinstallasjon, gjøres dette ved å gå inn i Kontrollpanelet, velge ikonet Tilføye ny maskinvare, og (via Jeg vil selv velge Â…) klikke på 3D Akselleratorer og Har driverdisk. Dette er den vanlige metoden for installasjon av ny maskinvare når installasjon ikke skjer med et eget Setup eller Install-program, men hvor installasjonen i stedet overlates til Windows 95 ved hjelp av .inf-fil. Vulcan 2 leveres med full hukommelsesbestykning - 12 MB. Fire av disse brukes for rammebufferen videobufferen), mens resten (8 MB) er avsatt for 3D teksturering (også kalt Z-hukommelse). Britek-kortet fungerte problemfritt og ga (som ventet) den svevende følelsen man får når 3D-grafikk "flyter". Den målte 3D-ytelsen (med en PII/266 MHz PC) var i klasse med det vi oppnådde med Creatives 3D Voodoo Blaster 2. Resultatet ble en 3D WinBench på 594 , mens verdien for 3D Blaster var 591 i samme maskin. Viewtop 3D Vulcan 2 Pris kr. 2.190 pluss mva EET AS, 0621 Oslo, tlf.: 22 74 25 00