Tech
Dette produktet har ingen tilknytning til redaksjonene i Hegnar Media.
Hegnar Agenda
Annonsørinnhold

5 spørsmål IT-sjefen må svare på

Her er kontrollspørsmålene som toppsjefer og styremedlemmer bør stille til selskapets CIO.

24. september 2018 - 08.53

(ANNONSØRINNHOLD)

- Mer maskinlæring, kunstig intelligens, Big Data, Internet of Things, robotisering, mobilitet og alle de andre endringsdriverne har en forutsigbar effekt: De vil alle føre med seg økt datatrafikk. Samtidig vil sikkerhet bli enda viktigere, og vi ser også fremveksten av grønnere IT-drift, sier CEO i DigiPlex  Gisle M. Eckhoff, som driver fem av Nordens største datasentre.

Sammen med IDG Connect har DigiPlex  laget rapporten «A Perfect Storm» om den digitale transformasjonen som norske og svenske virksomheter vil stå overfor de neste tre årene. Rapporten er basert på intervjuer med toppledere, økonomisjefer og IT-sjefer i 300 virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Trykk her for å laste ned rapporten «A Perfect Storm»

Eckhoff anbefaler alle virksomheter å vurdere hvordan alt fra visjoner om digitalisering til konkrete planer vil påvirke kravene til IT-infrastruktur. En hensiktsmessig måte å strukturere arbeidet på, er å stille Chief Information Officer – eller IT-sjefen på godt norsk – følgende spørsmål:   

1. Hva er den optimale plasseringen av vårt datasenter om tre år?

Trendene og endringsdriverne som Eckhoff nevner, vil i løpet av kort tid være helt avgjørende for norske og svenske virksomheter. 74 prosent av beslutningstagerne sier at selskapets overlevelse avhenger av digital transformasjon. Innen 2021 mener 2 av 3 at Big Data, analytics, maskinlæring og kunstig intelligens vil skape grunnleggende endringer i forretningsmodellen, lønnsomheten og/eller driften.

Digital transformasjon forutsetter et bevisst forhold til fysisk datalagring

7 av 10 bedrifter bekrefter at de står midt oppi raske digitale endringer eller allerede har implementert store digitale endringsprosjekter. Uavhengig av hvor mye hver enkelt virksomhet vil endres, vil nesten enhver endring skje med utgangspunkt i IT-infrastrukturen. Når denne får økt betydning, er det naturlig å spørre IT-sjefen hvordan servere og datasentre bør innrettes for å være mest mulig «future proof».

2. Hvor mye nedetid har vi i dag på våre servere?

7 av 10 ledere som DigiPlex har spurt, sier at virksomheten i praksis er helt avhengig av kontinuerlig oppetid og tilgang til data, applikasjoner og systemer – hele døgnet, hele uka, hele året. For noen selskaper vil selv kort nedetid kunne gi
kundeflukt og tap av omdømme. For sykehus, forsvar, banker og andre som står for kritisk nasjonal infrastruktur, vil nedetid kunne føre til alvorlige straffer for virksomheten og skader for brukerne. Dette er blant årsakene til at valg av datasenter har fått større strategisk betydning og blitt spørsmål som både toppledelse og styret må forholde seg til.

3. Vi er klare til å øke IT-budsjettet, men da bør pengene gå til innovasjon fremfor drift. Får vi til det?

De 300 lederne som DigiPlex har intervjuet, sier at deres IT-budsjetter for 2018 i snitt er opp rundt 5 prosent – et tall som er omtrent likt for Norge og Sverige. Det interessante er imidlertid hvordan budsjettene fordeler seg mellom innovasjon og drift. Tidligere var det vanlig at 80 prosent av IT-budsjettene gikk til drift, de resterende 20 prosentene til innovasjon. Nå er forholdet så godt som snudd på hodet: I virksomhetene som DigiPlex har kartlagt, går 57 prosent av budsjettet nå til innovasjon.

Eckhoff er positiv til den raske endringen til fordel for økt innovasjon. Han sier at dette helt tydelig bekrefter at både privat og offentlig sektor tar digitaliseringen på alvor. Så, hvordan stor andel av IT-budsjettet går til innovasjon i vår virksomhet? Outsourcing av datasentre frigjør kostnader og kapitalbinding. Dette er en beslutning som raskt kan skille digitale ledere fra røkla, fordi det frigjør midler til innovasjon.  

4. Hvordan er sikkerheten hos oss, og hvor er forresten våre data lagret?

GDPR-krav, cyber security, fysisk sikring av lagrede data… IT-sikkerhet er blitt så mye mer enn det var før. Vi skal ikke gå i dybden på GDPR-kravene her, men konstaterer at 9 av 10 spurte i DigiPlex’ undersøkelse enten har flyttet sine data til en annen fysisk lokasjon eller planlegger å gjøre dette på grunn av EUs nye personvernforordning.
Dette med fysisk lokasjon er imidlertid ikke noe som lederne har kontroll på; 6 av 10 kan ikke si med sikkerhet hvor virksomhetens data faktisk befinner seg. Men det er en mager trøst at flertallet ikke vet. Én ting er den juridiske risikoen. Noe helt annet er den forretningsmessige risikoen når du ikke vet hvordan datasentrene er beskyttet av vakter, gjerder og kameraer. Virksomheter med et bærekraftig forhold til risiko har derfor tatt innover seg at digital transformasjon forutsetter et bevisst forhold til fysisk datalagring.

7 av 10 ledere sier at de er helt avhengig av kontinuerlig oppetid og tilgang til data, applikasjoner og systemer

5. Ordet bærekraftig, ja. Vi leser om strømforbruk   forårsaket av utvinning av kryptovalutaer, men   hvilket klimaavtrykk har vår egen IT-drift? 

La det være sagt at sikkerhet fortsatt er det området innenfor IT som norske og svenske ledere er aller mest bekymret for. Når det er sagt, så har energikostnader og bærekraft inntatt to av de tre neste plassene. Det er delvis fordi energiprisene kryper oppover og delvis fordi energibruken går i samme retning – enten det skyldes kjøling eller økt lagring og datatrafikk. Siden undersøkelsen ble gjennomført i 2016 har bærekraft rykket opp fra 27. plass til
4. plass når lederne prioriterer de raskest voksende bekymringene for sine datasentre.

De mest progressive og klimabevisste kan nå velge datasentre hvor varmen, som alltid skapes av serverdrift, går til fjernvarme. Ved å outsource driften oppnår de samtidig økt sikkerhet og høyere oppetid. Smart og bærekraftig, rett og slett, konkluderer Eckhoff. DigiPlex og Fortum Oslo Varme innkigg nylig et samarbeid der overskuddsvarme fra DigiPlex’ datasenter på Ulven i Oslo skal gi varme til tusenvis av Oslo-leiligheter.

Trykk her for å laste ned rapporten «A Perfect Storm», som er laget i samarbeid med IDG Connect. 

Annonsørinnhold